Eläkeläisyhdistys haluaa toimintaa myös sivukylille

Karesuvantolaiset uimaan ja itäkylille hyvinvointikummi, suunnittelee eläkeläisyhdistys.

Eläkeliiton Enontekiön yhdistys on saanut 2000 euron Toimekasta toimintaa -tuen Eläkeliitolta.
Eläkeläisyhdistys aikoo tuen avulla panostaa kahteen kokonaisuuteen, joiden avulla toimintaan saataisiin jatkossa myös kunnan sivukylien asukkaita. Toinen toimintakokonaisuuksista on kansainvälinen yhteistyö Ruotsin Karesuandon eläkeläisten kanssa ja toinen sijoittuu kunnan itäkyliin eli Nunnaseen, Peltovuomaan ja Vuontisjärvelle.
Käsivarren eläkeläisiä pyrittäisiin saamaan yhdistystoiminnan piiriin järjestämällä Karesuandossa kerran kuukaudessa aktiiviliikuntaa Karesuandon uimahallissa enontekiöläiseläkeläisille ennalta ehkäisevänä liikuntana. Uintiharrastus tukisi sosiaalista yhdessäoloa sekä kansainvälistä yhteistyötä.
Itäkyliin yhdistys puolestaan suunnittelee toiminta-avustuksen ja kunnalta haettavan lisäavustuksen turvin niin sanotun hyvinvointikummin vakanssin aloittamista. Varsinaista palkkaa ei maksettaisi, vaan kummi saisi toiminnastaan vastineeksi matkakustannukset ja jonkinlaista varallaolokorvausta. Kummin tehtävänä olisi olla alueen eläkeläisten käytettävissä niin sosiaalisesta kanssakäymisestä ja yksinäisyyden torjunnasta pieniin palveluksiin saakka. Lampun vaihdot, polttopuiden kanto ja lumen luonti voisivat esimerkiksi olla kummin tehtäviä.
Yhdistyksen mukaan suunnitelmien tavoitteena on lisäksi tehdä toimintaa tunnetuksi ja saada siten lisää jäseniä yhdistykseen. Yhdistys pitää myös huolta siitä, että kunnalle tai tulevaisuuden sotetoimijalle kuuluvia asioita ei tehdä eikä kilpailla paikallisten yritysten tai muiden yhdistysten kanssa.

Innovatiivinen hakemus tuotti 
tulosta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti Eläkeliitto saa Raha-automaattiyhdistykseltä vuosina 2016–2018 yhteensä 300 000 euroa järjestöavustusta eli Toimekasta toimintaa -tukea. Se jaetaan hakemusten perusteella yhdistyksille ja piireille. Liitto ei saa avustuksesta mitään.
Hakukriteerien mukaan tuettavan toiminnan pitää olla piristysruiske, uuden kokeilu tai näkyvyystempaus.
Yhteensä Eläkeliitto vastaanotti 62 hakemusta. Myönteisen avustuspäätöksen sai 31 yhdistystä ja kolme piiriä. Yhteensä niille jaetaan 26 950 euroa.
Eläkeliiton mukaan Enontekiön yhdistyksen hakemus oli hyvä ja innovatiivinen. Eläkeläisyhdistys on perustellut hakemustaan muun muassa harvalla asutuksella, pitkillä välimatkoilla ja suurella eläkeläisten määrällä kunnassa.
Yhdistyksen mukaan tulevan sote-ratkaisun myötä kunnille on suuri haaste ja tehtävä vaikuttaa omilla toimillaan alueensa ihmisten hyvinvointiin, niin henkiseen kuin fyysiseenkin.
– Olemme vakuuttuneita siitä, että kuntien rinnalla juuri kolmannen sektorin eli yhdistysten vapaaehtoistyön merkitys tulee entisestään lisääntymään, yhdistyksen hakemuksessa todetaan.
Eläkeliiton Enontekiön yhdistys herätettiin henkiin vajaa vuosi sitten. Tällä hetkellä jäseniä on noin 40.
Katja Keskitalo

LISÄÄ UUTISIAUUSI PALVELU TUNTURI-LAPISSA!