Lataa Meijän Enontekiö -valokuvakisan kilpailukutsu tästä.

Ja lisätietoa täältä:

Sote tulee – muuttuuko mikään?

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä kunnilta maakunnalle vuonna 2019. Parantuvatko palvelut?

Onnistuessaan se on mahdollista, uskoo Enontekiön perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi. Nyt kunnissa luetaan lakiehdotuksia, ja lausua niistä pitäisi marraskuun alkuun mennessä.
Yhtenä tavoitteena uudistuksessa on lisätä sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä, mikä on jo nyt Enontekiön kunnassa verraten toimivaa.
Sujuvat palveluketjut voivat kuntalaisen kannalta tarkoittaa perusturvajohtajan mukaan vaikkapa kuntouttavaa kotihoitoa, jossa kotipalvelu ja kotisairaanhoito toimivat lähellä toisiaan.
– Autetaan asiakasta  pärjäämään ja elämään elämäänsä. Tuetaan omahoitoa ja ennaltaehkäisyä, Kallioniemi kuvaa.
Uudistuksenkin lähtökohta on korostaa asiakkaan subjektiutta.
– Hän ei ole hoidon ja palvelujen kohde, vaan saa hoitoa ja  palveluja, jotta voi elää haluamaansa elämää, Kallioniemi sanoo.
Perusturvajohtaja ei usko, että palvelut karkaavat kunnasta. Hän huomauttaa, että uudistuksia on tehty aiemminkin, muutama vuosi sitten on esimerkiksi siirretty sairaanhoitopiirin järjestämään ensihoitoon ja tämän vuoden alusta yöpäivystys siirtyi keskussairaalaan. Palvelut eivät ole palautteen mukaan kuntalaisten kannalta oleellisesti muuttuneet.
Enontekiöllä on kuitenkin useita erityispiirteitä, joita ei saa unohtaa. Rajaseutuyhteistyön mahdollisuus pitää ottaa Kallioniemen mukaan huomioon tulevaisuudessa, ja saamen kielen oikeuksien toteutuminen pitää varmistaa uudistuksessa.
Tiina Tapio

Aiheesta laajemmin Enontekiön Sanomien paperiversiossa.

LISÄÄ UUTISIAUUSI PALVELU TUNTURI-LAPISSA!