Jäämeren rataselvitys etenee kohti Kirkkoniemeä

Kuva: VR Group

 

Liikenneministeriön selvityksessä itäinen rata oli läntistä huomattavasti halvempi.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja Norjan liikenneministeri Ketil Solvik-Olsen julkaisivat viime perjantaina selvityksen Jäämeren radan reittivaihtoehdoista. Selvityksen mukaan kannattavin yhteys olisi ratayhteys Norjan Kirkkoniemeen. Mikään vaihtoehdoissa ei nykytilanteessa ole taloudellisesti kannattava, mutta mikä tahansa kaivos voi muuttaa tilanteen.
Kolari–Tromssa-vaihtoehto oli selvityksen mukaan kallein, koska Norjan puoli on erittäin haastavaa maastoa, ja rakennuskustannukset voivat nousta huomattavasti.
Selvityksessä tarkastellut linjausvaihtoehdot olivat Tornio–Haaparanta–Narvik, Kolari–Kiiruna–Narvik, Kolari–Enontekiö–Tromssa, Rovaniemi–Sodankylä–Kirkkoniemi ja Kemijärvi–Alakurtti–Murmansk.
– Jäämerenrata on asia, joka on vuosia keskusteluttanut erityisesti lappilaisia. Mielipiteitä on ollut puolesta ja vastaan, mutta erityisesti siitä, mistä Jäämeren radan tulisi kulkea. Samalla olemme ymmärtäneet, että kyseessä ei ole lappilainen tai suomalainenkaan ratkaisu, vaan eurooppalainen logistinen ratkaisu, joka kytkee arktisen Euroopan kiinteämmin osaksi Keski-Eurooppaa ja loisi yhteyden Keski-Euroopasta Koillisväylälle, sanoo Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi.
Lohen mielestä ministeri on nostanut Suomen arktisen aseman ja roolin erinomaisesti agendalle, koska rata-asia on nimenomaisesti valtioidenvälinen asia.
– Nyt tehty selvitys osoittaa ratahankkeen kansallisen strategisen merkityksen.
Maakuntajohtaja Mika Riipin mukaan työtä sen edistämiseksi pitää jatkaa välittömästi.
– Jatkovalmistelua varten on erittäin tärkeää, että reittivaihtoehdot on priorisoitu. Lapin aluerakenteen, aluekehityksen ja kuljetuspotentiaalin kannalta nyt valittu vaihtoehto on tällä hetkellä perustelluin. Keskeistä kuitenkin on norjalaisten näkemys, johon nyt tehty priorisointi pohjautuu, pohtii Riipi.
Lapin liitolla on tällä hetkellä vireillä Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040, jossa muun muassa ratalinjausta pitää käsitellä. Nyt julkaistu selvitys tarkoittaa, että työtä voidaan jatkaa maakuntakaavan kautta. Alustavia kaavaluonnoksia laaditaan tämän kevään aikana. Kaavan taustaselvityksenä laadittavassa Liikennejärjestelmä- ja ratayhteysselvityksessä tarkastellaan ratayhteyden sijaintia tarkemmin.
Katja Keskitalo

Aiheesta enemmän Enontekiön Sanomien paperiversiossa.

LISÄÄ UUTISIAPAINOPALVELU TUNTURI-LAPISSA!