Vapaa-aikasihteeri saadaan naapurikunnasta

Kunnanhallitus on valinnut vapaa-aikasihteeriksi muoniolaisen, sairaanhoitaja (YAMK) Katriina Siepin. Hänen varalleen valittiin enontekiöläinen, terveydenhoitaja (AMK) Anneli Kultima.

Paikkaan tuli uusintakierroksella kuusi hakemusta, joista kunnanhallitus kutsui Siepin ja Kultiman lisäksi haastatteluun oululaisen liikunnanohjaaja (AMK) Paula Nyländenin, joka kuitenkin perui tulonsa ennen haastattelua.
Aiemmasta hausta mukana olivat edelleen paikkaa hakemassa hettalainen Inka Alapuranen, Sari Ekorre-Nummikari, Emilia Lyttinen ja Jutta Pasma.
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen esitys oli, että kunnanhallitus päättää valita vapaa-aikasihteerin virkaan Inka Alapurasen ja varalle Anneli Kultiman.
Elli-Maria Kultima esitti valittavaksi vapaa-aikasihteerin virkaan Katriina Siepin ja varalle Anneli Kultiman. Unto Kultima ja Ulla Keinovaara kannattivat esitystä.
Jaakko Alamattila kannatti kunnanjohtajan esitystä ja esitti suljettua lippuäänestystä, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Vapaa-aikasihteerin vaalissa seitsemän ääntä jakaantuivat siten, että Katriina Sieppi sai neljä ääntä ja Inka Alapuranen kolme ääntä. Vapaa-aikasihteerin virkaan varalle valittavan vaalissa neljä ääntä vei Anneli Kultima ja Inka Alapuranen sai jälleen kolme ääntä.
Kunnanhallitus valitsi virkaan syyskuun lopulla Heikki Suhosen, mutta hän ilmoitti, ettei otakaan paikkaa vastaan. Sen jälkeen paikka pantiin uudestaan hakuun.
Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja kehittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoijana.Viran kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva korkeakoulututkinto (AMK).

LISÄÄ UUTISIAPAINOPALVELU TUNTURI-LAPISSA!