12.01.2018 Kahdeksalle ahmalle kaatolupa

Moninkertaistuneen ahmakannan taltuttamiseksi ministeriö sallii rajoitetun metsästyksestä viimevuotiseen tapaan.

Maa- ja metsätalousministeriö sallii kahdeksan ahman metsästyksen poikkeusluvalla Pohjoisen ja Itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella. Ahman hoitosuunnitelmassa on kolme kannanhoitoaluetta: Pohjoinen- ja Itäinen poronhoitoalue, Muu poronhoitoalue sekä Metsä-Suomi. Ahmojen rajoitettu metsästys sallitaan toista vuotta perätysten merkittäviä porovahinkoja aiheuttavien yksilöiden poistamiseksi. Asetus on tullut voimaan toissa päivänä.
Luonnonvarakeskuksen viime vuoden arvion mukaan Suomessa on noin 220–250 ahmaa. Ahmakanta on moninkertaistunut viimeisen 15–20 vuoden aikana. Ahmat elävät pääosin pohjoisilla tunturialueilla ja itäisillä metsäalueilla. Enontekiön, Inarin ja Utsjoen alueella arvioidaan olevan 40–60 ahmaa, jotka kuuluvat Pohjoismaiden yhteiseen elinvoimaiseen ahmapopulaatioon, jossa on yli 800 ahmaa.
Ahma aiheuttaa kaikista suurpedoista eniten vahinkoja porotaloudelle. Ahman tappamia poroja oli ilmoitettu viime vuoden lopulla jo 2893 kappaletta, joka on noin sata poroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ahmavahinkojen määrän kasvu näyttäisi merkittävästi hidastuneen. Ahman aiheuttamat vahingot ovat noin 6,6 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin suden, karhun ja ilveksen aiheuttamat porovahingot yhteensä.
Sekä Ruotsi että Norja metsästävät ahmoja lammas- ja porovahinkojen vähentämiseksi. Suomessa kevättalvella 2017 metsästettiin seitsemässä poronhoitoalueen pohjoisosan paliskunnassa Suomen riistakeskuksen poikkeusluvilla yhteensä kahdeksan ahmaa.