12.01.2018 Kolehmainen kutsuttu kylään

Sadantonnin määräraha ja paikalle poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen. Enontekiön kunta haluaa kääntää kaikki kivet, jotta kuntalaisten turvallisuus säilyisi.

Kunnanvaltuusto on viime vuoden lopulla yksimielisesti hyväksynyt tämän vuoden talousarvioon hallinnon toimialalle ylimääräisen 100 000 euron määrärahan Enontekiön kunnan ja kuntalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Määrärahan toimeenpanovaltuudet jätettiin kunnanvaltuustolle, ja kunnanhallituksen tulee laatia suunnitelma määrärahan käytöstä, mikäli Enontekiön poliisipartio lakkautetaan. Määräraha pienentää kunnan tämän vuoden taloudellista tavoitetta, joka kuitenkin pysyy 100 000 euroa ylijäämäisenä.
Enontekiön kunta on vaarassa jäädä ilman omaa poliisia maaliskuussa, kun ylikonstaapeli Jari Kaipainen jää vanhempi konstaapeli Olavi Airaksisen tapaan eläkkeelle. Lapin poliisin aikeet hoitaa Enontekiöllä poliisitehtäviä muualta Tunturi-Lapista käsin ei Enontekiön kunnan mukaan ole riittävä turvallisuuden takaamiseksi, ja siksi hyväksytyn määrärahan käytöstä tehdään erillinen turvallisuussuunnitelma Enontekiölle. Suunnitelmassa tullaan käsittelemään muun muassa oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen.

Periksi ei anneta

Kunta on pyrkinyt vaikuttamaan Enontekiön turvallisuuden heikkenemissuunnitelmiin muun muassa Lapin poliisiasiain neuvottelukunnan ja Lapin poliisipäällikkö Esa Heikkisen kanssa keskustelemalla. Sisäministeri Paula Risikkoon kunta on ollut niin ikään yhteydessä. Lisäksi kunta on lähettänyt poliisiasiasta hallintovaliokunnalle lokakuussa asiantuntijalausunnon, ja esittänyt joulukuussa Valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle, että Enontekiön poliisipartiota ei lakkauteta, vaan Enontekiön poliisipartion toimintaan varattaisiin 200 000 euroa.
Joulukuinen mediatemppu kuntaan suunnitellusta seriffistä herätti kiinnostusta valtakunnan laajuisesti.
Poliisit Jari Kaipainen ja Olavi Airaksinen halusivat toivottaa enontekiöläisille hyvää uutta vuotta omalla tavallaan: he tekivät Lapin poliisilaitokselle esityksen juuri ennen vuodenvaihdetta ja tarjoutuivat jatkamaan poliisin töitä lyhennetyllä työajalla ja vastuualueena vain Enontekiön kunta.
Asia ei kuitenkaan saanut vastakaikua.
Nyt kunta on kutsunut poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen kunnan vieraaksi.
– Kunnan tarkoituksena on tuoda esille, että kunta haluaa istua samalla puolella pöytää poliisin kanssa. Haluamme keskustella poliisiylijohtajan kanssa Enontekiön asioiden lisäksi siitä, mihin suuntaan Suomi on menossa, kertoo valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen Kolehmaisen tapaamisesta.
Katja Keskitalo

Aiheesta enemmän Enontekiön Sanomien paperiversiossa.