17.08.2017 Kunnan vuokra-asunnot tarkastelun alla
Mirja Tervo

Kunnassa on laadittu vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma.

– Tarve lähti siitä, että Valtionkonttori vaatii kunnilta suunnitelman ennen avustuksien myöntämistä. On myös hyvä, että meillä on tälläinen suunnitelma osana kuntastrategiaa. Vuokra-asunnot alkavat olla siinä kunnossa, että meidän on pakko tehdä peruskorjauksia ja muita toimenpiteitä, jotta saamme asuntokannan säilymään asuttuna. Samalla selvitämme, mitkä asunnot kannattaa peruskorjata, mitkä realisoida ja mitkä purkaa, toteaa kiinteistöyhtiöiden toimitusjohtaja, isännöitsijä Mirja Tervo.
Kehityssuunnitelma on laadittu aikavälille 2017–2025. Keskusteluja on käyty ennen hankkeen aloittamista niin sosiaali- kuin teknisenkin puolen kanssa.
– Mukana ovat olleet sosiaali- ja perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi, kunnanjohtajat Mauri Koskela ja Jari Rantapelkonen sekä sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm. Teknisen puolesta olemme keskustelleet entisen rakennustarkastajan Eino Mäkelän ja tekninen johtaja Kimmo Lämsän kanssa.
Tervon mukaan kunnan asuntojen yhtiöittäminen 2000-luvun alussa oli hyvä toimenpide.
– Silloin meille tuli viisi eri kokonaisuutta. Viimeksi fuusioitiin 2014–2015 vuodenvaihteessa Ounasmajat. Mietimme koko ajan, miten voisimme selkiyttää hallinnointia ja sitä, miten saisimme kiinteistöyhtiöt talou-
dellisesti omavaraisiksi ja selviämään ilman omistajan tukea. Yhtiöiden hallitukset tekevät niin sanotun pitkän tähtäimen suunnitelman viidelle vuodelle ja sitä päivitetään vuosittain. Elävä korjaustarve menee sykleissä. On asioita, mitkä pitää toteuttaa heti, ja sitten on asioita, mitkä toteutetaan seuraavan kolmen, viiden ja kymmenen vuoden sisällä.
Toimitusjohtaja toteaa, että talouden kannalta on mietittävä, mitä kannattaa peruskorjata ja mitä kannattaa uudisrakentaa.
– Viimeksi uusirakentamista on ollut yli 20 vuotta sitten. Meillä on mahdollisuus hakea uudisrakentamiseen Aralta investointiavustuksia. Sen lisäksi on mahdollisuus saada avustuksia erityisasuntoihin sekä edullista lainaa. Kaikista järkevintä olisi rakentaa uutta, todellisia tarpeita vastaavaa asuntokantaa. Tätä mieltä ovat olleet monet rakennusalan asiantuntijat sekä muun muassa ARA.

Haasteita ja helpotuksia

Tulevaisuuden haasteena on väestön ikääntyminen ja asuntojen koko. Tervo kertoo, että palveluasumisen kartoitus on käynnissä.
– Ounasmajojen palveluyksikön korjaus vuonna 2009 oli hyvä, mutta siellä on vain yksi ainoa kaksio ja meillä on se tilanne, että pariskuntia ikääntyy eikä heille ole tarjota sopivankokoisia palveluasuntoja. Tarkoituksena on rakentaa myös senioriasuntoja ja asuntoja erityisryhmille nimenomaan kerrostalon alueelle, sillä palvelut ovat sen lähellä ja helposti saatavilla.
Heidi Nousiainen

Aiheesta enemmän Enontekiön Sanomien paperiversiossa.