17.08.2017 Muutama uusien virkojen haastatteluihin

Kunnanhallitus on valitsemassa kehityksen, kulttuurin ja vapaa-ajan viranhaltijoita.
Kunnanhallitus on haastatellut eilen kehitysjohtajan virkaan hakeneista Enontekiön Kehitys ry:n toimitusjohtajan tehtävää hoitavan Hannu Autton sekä Heikki Pietarisen ja Veikko Koljosen. Yhteensä hakijoita oli kuusi.
Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen, kunnan elinvoiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat, kuntamarkkinointi, kunnan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Kehitys Oy:n toiminnasta vastaaminen uudelleen organisoinnin aikana.
Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt haastatella maanantaina 28. elokuuta kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin paikkaa hakeneista Pilvi Keto-Leblancin ja Heli Nurmen. Paikka kiinnosti 16 hakijaa.
Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori vastaa kulttuuri- ja kirjastopalveluiden hoidosta ja kehittämisestä sekä Enontekiön kuntakonsernin viestinnän suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. Tehtävään sisältyy kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien suunnittelu ja koordinointi.
Samana päivänä haastatteluun saapuvat myös Inka Alapuranen, Jutta Pasma ja Heikki Suhonen, jotka puolestaan ovat hakeneet vapaa-aikasihteerin virkaa. Yhteensä hakijoita oli viisi.
Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja kehittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoijana.
Kunnanhallitus on perustanut niin kehitysjohtajan, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin kuin vapaa-ajan sihteerinkin virat heinäkuun alussa. Virat tulevat voimaan syyskuun alusta lukien.
Haastatteluryhmänä toimi kunnanhallitus, valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.