24.08.2017 Perusterveydenhuolto siirtyy sairaanhoitopiirille lokakuussa

Perusterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy Lapin sairaanhoitopiirille nykyiseltä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymältä lokakuun alussa, jonka jälkeen kuntayhtymä puretaan. Muonion ja Enontekiön kunnat sekä Lapin sairaanhoitopiiri ovat päättäneet asiasta.
Sosiaalipalveluissa ei tapahdu muutosta, vaan kunnat järjestävät ne edelleen itse. Sairaanhoitopiiri hankkii laboratoriopalvelut Nordlab-liikelaitokselta, ja siltä osin valmistellaan henkilöstön siirtymistä suoraan Nordlabille.
Asiakkaiden kannalta siirtovaiheeseen ei liity suuria muutoksia palveluihin. Palvelupisteet ja palvelutaso säilyvät ennallaan vähintään ensi vuoden loppuun ja muutokset tehdään maakunnan valmistelun yhteisten linjausten mukaisesti. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteella vanhoina työntekijöinä sairaanhoitopiiriin.
Päätöksenteko siirtyy sairaanhoitopiirin toimielimille, mutta käytännön esimiestyö säilyy kuntien alueella. Perustettavan tervey-denhuollon neuvottelukunnan avulla alueen asukkaiden näkökulma saadaan päätöksentekoon.
Yhdistymisellä tavoitellaan toiminnallista ja taloudellista hyötyä. Sairaanhoitopiiri on sitoutunut siihen, että kustannustaso säilyy ennallaan vähintään vuoden 2018 ajan. Toiminnallinen kehittäminen yhdessä henkilöstön, asiak-
kaiden ja sidosryhmien kanssa käynnistyy sen jälkeen, kun hallinnollinen yhdistyminen on saatu tehtyä. Kehittämisen kohteita ovat muun muassa etä- ja digipalvelut sekä saamenkieliset palvelut.
Muonion ja Enontekiön siirtymistä sairaanhoitopiirille on nimitetty myös Tunturien sote-pilotiksi. Yhdistymisen kokemuksia hyödynnetään Lapin alueuudistuksen toteuttamisessa.