07.12.2017 Ykköstavoitteena hyvinvoiva kuntalainen

Talousarvio, jonka valtuusto hyväksyi viime keskiviikkona, ehdittiin käsitellä sitä ennen monella eri tasolla useaan otteeseen. Kuntalaiset ovat ottaneet siihen kantaa, asiaa on käsitelty foorumeissa, lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja valtuustoseminaarissa.
– Kerron Enontekiön kunnan tehtävän, jotta se olisi kaikille kirkas. Meidän tehtävämme on edistää enontekiöläisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Me teemme sen sillä edellytyksellä, että meillä on taloudellisesti kestävä pohja ja teemme sen sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Tämä talousarvio asettaa kaikille Enontekiön kuntakonsernin tytäryhtiöille ja toimialoille yhteiset tavoitteet, me pelaamme siis samaan maaliin. Meidän ykköstavoitteemme on hyvinvoiva kuntalainen, totesi kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.
Rantapelkosen mukaan kunnan toinen keskeinen tavoite on elinkeinoihin satsaaminen.
– Me edistämme matkailua, me haluamme tukea poro- ja luontaiselinkeinoja ja teemme töitä vetovoimaisen Enontekiön eteen.
Kolmantena kokonaisuutena ja yhteisenä tavoitteena kunnassa on hyvä hallinto ja kestävä talous.
– Tämä talousarvio asettaa tavoitteeksi, että kunnan ylijäämä on 0,2 miljoonaa euroa. Tytäryhtiöille asetetaan tavoitteeksi, että ne tekevät ylijäämäisen budjetin.
Rantapelkosen mukaan budjetin yksi keskeisimpiä asioita on se, että kunta saa rahansa verotuloista, 6,62 miljoonaa euroa.
– Valtionosuuksia saamme hieman enemmän, 8,61 miljoonaa euroa, ja niistä olemme hyvin onnellisia. Lisäksi on joitakin rahoitustuottoja.
Suurimmat haasteet ovat tulevaisuudessa sote- ja maakuntauudistus.
– Suunnitelman mukaan ne vievät meiltä henkilökuntaa kolme-neljäkymmentä, ehkä jopa 50 ihmistä, ja rahoistamme tämä uudistus vie yli puolet. Tämä talousarvio on yksi tukijalka sille muutokselle.
Suuria kysymyksiä Rantapelkosen mukaan ovat muun muassa Luppokodin tulevaisuus eli mitä tehdään kiinteistölle ja palvelulle, Karesuvannon monitoimitalon suunnittelu, Jyppyrän alueen kehittäminen ja saavutettavuus.
– Hallinnon puolella tehostamme toimintaamme edelleen siten, että perustamme kuntakonsernin talousyksikön. Lisäksi perustamme yhden kiinteistöyhtiön, koska meillä on nyt liian paljon hajallaan näitä kiinteistöjä ja niistä vastaa liian moni taho.
Myös digitalisaation edistäminen on Rantapelkosen mukaan suuri asia ja siihen kunnan tulee kehitellä käytännön keinoja.
Investoinneista kunnanjohtaja nosti esille yhden, Peltovuoman koulun.
– Siihen remonttiin on varattu 100 000 euroa rahaa. Siten pystymme siirtämään päivähoidon Peltovuoman koulun tiloihin.
Katja Keskitalo

Valtuuston viiden ja puolen tunnin kokouksesta enemmän Enontekiön Sanomien paperiversiossa.