ELY esittää pakolaisneuvotteluja myös Enontekiölle

Lapin ELY-keskus esittää useille kunnille neuvottelujen käynnistämistä kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ja siihen tarvittavista kuntapaikoista.

Myös Enontekiö on saanut esityksen neuvotteluista.
Vastaanotettavan kiintiöpakolaisryhmän koko tulisi olla vähintään noin 20 henkilöä per kunta, koska samaa etnistä ja kielitaustaa edustavaa ryhmää tulee kotoutumisen mahdollistamiseksi olla kunnassa riittävästi. Kunta voi ottaa sopimuksesta riippuen kiintiöpakolaisia vastaan vuosittain tai harvemmin, tai esimerkiksi vuorotella vastaanottoa lähikunnan tai -kuntien kanssa.
– Tässä vaiheessa ei ole vielä kommentoitavaa muuta kuin, että perehdymme asiaan ensin ja vastaamme sitten kyselyyn, toteaa kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.
Pakolaisten määrän arvioidaan pysyvän korkeana myös tulevina vuosina. ELY-keskuksen mukaan on erittäin tärkeää, että myös Lapissa on edelleen valmius ottaa vastaan kiintiöpakolaisryhmiä. Esitys neuvotteluista on Enontekiön lisäksi esitetty Inarille, Keminmaalle, Kittilälle, Muoniolle, Pelkosenniemelle, Pellolle, Posiolle, Sallalle, Savukoskelle, Simolle, Sodankylälle, Utsjoelle ja Ylitorniolle.
Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on myöntänyt pakolaisaseman ja joka sijoitetaan maahantulon jälkeen suoraan kuntiin.  Tämän vuoden kiintiössä Suomeen valitaan pakolaisleireiltä 750 kiintiöpakolaista. Lisäksi Suomeen saapuu myös EU:n taakanjakomallin kautta saapuvia pakolaisia.
Aiemmin kevään aikana neuvotteluja on käyty kuntapaikoista oleskeluluvan saaville turvapaikanhakijoille, jotka on sijoitettu turvapaikkaprosessin ajaksi vastaanottokeskuksiin. Neuvotteluja on käyty niiden kuntien ja kaupunkien kanssa, joiden alueella nämä vastaanottokeskukset sijaitsevat. Yksi kunnista on Kolari, joka on tehnyt päätöksen 20 kuntapaikasta. Nämä kuntapaikat on kuitenkin tarkoitus kohdentaa ensisijaisesti oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.
Katja Keskitalo

LISÄÄ UUTISIAUUSI PALVELU TUNTURI-LAPISSA!