Partio etsii vetäjiä

24.05.2017

Palojoensuussa asuva Lilja Nyrhinen haluaa järjestää partiotoimintaa. Lippukunta on, mutta vetäjät puuttuvat.

Miksi haluat herätellä partiotoimintaa henkiin?
– Se on terveellinen harrastus nuorelle ihmiselle. Täällä ehkä ajatellaan, että se on pelkästään luonnossa liikkumista ja sitä samaa, mitä tehdään vanhempien kanssa, mutta ei se ole. Se on paljon muutakin.
Mitä partiossa tehdään?
– Partiossa opetellaan selviytymisen taitoja, ja tiettyjen arvojen perusteella ohjatusti hyödyllisiä asioita esimerkiksi solmujen tekemistä ja puukon ja kirveen turvallista käyttöä. Erilaiset ikäluokat tekevät vähän eri asioita.
Miten toiminta saadaan käyntiin?
– Siitä lähetään liikkeelle, että yritetään saada yli 16-vuotiaita ihmisiä mukaan vetämään partiota. Ideaalitilanne ois se, että saataisiin mukaan 15 ihmistä, joista osa olisi mukana viikkotoiminnassa eli vetäisi samaa ryhmää viikottain ja osalle olisi nimetty vastuutehtävä, mikä ei edellytä viikottaista läsnäoloa. Yleensä on suositus, että ainakin pienten ryhmässä olisi kaksi vetäjää.
Kuka voi alkaa vetäjäksi?
– Kuka vain. Aiempaa kokemusta partiosta ei tarvitse olla. Liitosta luvattiin, että he voivat tulla kouluttamaan tänne porukkaa ja minulta saa apua.
Millainen partiotausta sinulla on?
– Olen ollut Tampereella suhteellisen suuressa lippukunnassa reilut kymmenen vuotta. Ensin olin vartiolainen ja sitten vartion johtaja, sen jälkeen laumanjohtaja ja sitten minusta tuli niin sanottu vaeltaja eli taustahenkilö.
– Olin partion 100-vuotisjuhlaleirillä Englannissa ja se oli mahtava kokemus. Hiljaa mielessäni toivon, että jos täällä saadaan porukka kasaan, niin heidän kanssaan lähdettäisiin johonkin Suomen laajuisille leireille. Se on partiota parhaimmillaan, kun ollaan muiden partiolaisten kanssa tekemisissä.
Mitä partio vaatii vetäjältä?
– Ryhmän johtajan sitoutumista viikottaisen toiminnan vetämiseen. Jos toiminta suunnitellaan hyvin, niin viikossa menee aikaa reilu tunti. Vastuutehtävissä, kuten kalustonhoitaja, vaaditaan tietyn tehtävän hoitamista. Lisäksi olisi hyvä, että johtajat osallistuisivat johtajiston kokouksiin.
Mitä tiedät Enontekiön partion historiasta?
– Kävin yhtenä päivänä varastossa penkomassa partion tavaroita. Siellä selvisi, että partio on toiminut ainakin 1980-luvun alussa. Myöhemminkin jonkinlaista toimintaa on ollut, viimeksi vuosina 2007–2010.
– Lippukunta on olemassa ja sillä on paljon omaisuutta, mutta toiminta ja vetäjät puuttuvat.
Tanja Virkkunen

Partion infotilaisuus Hetan koulukeskuksen auditoriossa 29.5. kello 18. Tarvittaessa videoyhteys Kilpisjärvelle tai Karesuvantoon järjestetään. Lisätietoja Liljalta numerosta 050 540 5648.