Tyhjät tilat toimimaan

23.11.2017

Kunnalla on tällä valtuustokaudella kolme päätavoitetta: saada kuntaan lapsiperheitä ja työikäisiä, laskea elämäntapasairauksia sairastavien määrää sekä mahdollistaa aktiivisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen.
Kilpisjärven monitoimitalon osalta tehtiin hyvä, näitä tavoitteita tukeva päätös. Yhdistykset saavat vapaammin käyttää monitoimitalon tiloja. Nyt samanlainen päätös toivottavasti tehdään myös muiden liikuntasalien ja keittiöiden osalta.
Kunta huomioi yhdistykset tällä hetkellä hyvin. Enontekiö-konsernin ja yhdistysten välille laaditussa asiakirjassa todetaan muun muassa, että tämän vuoden aikana selvitetään mahdollisuuksia yhdistysten monitoimitilan saamiseksi. Hetan koulukeskuksessa toimintaa on arkisin noin aamukahdeksasta iltapäivään neljään. Muun ajan isot aulat, luokkahuoneet, auditorio ja opetuskeittiö ovat tyhjillään – tilat yhdistysten toimintaa varten ovat siis jo olemassa.
Tuskin yhdistykset koulun tiloissa “tuhoja” aiheuttaisivat. Yhdistystoiminnassa mukana olevien lapset ja lastenlapsethan koulua käyttävät. Kuilut siinä vain kapenisivat, jos luottamusta riittäisi.