Paikallisuutiset

Hyvinvointialueen saamen kielen lautakunnan kokoonpano on valittava uudelleen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt, että Lapin hyvinvointialueen saamen kielen lautakuntaan on valittava jäseniksi saamen kielen taitoisia henkilöitä. Kaksi lautakunnan jäsentä on ilmoittanut, etteivät he osaa saamea, joten jäsenet täytyy valita uudelleen.

Lisäksi tällä hetkellä varajäsenistä kahdeksan on naisia ja viisi miehiä, mikä ei täytä tasa-arvolain mukaisia vaatimuksia. Valinnat on tarkoitus tehdä aluevaltuuston kokouksessa syyskuussa.

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää kilpailutuksen lääkeautomaattien hankinnasta vuosille 2024–2027. Hankinnan arvoksi arvioidaan 4,5 miljoonaa euroa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lääkeautomaatit ohjaavat asiakasta ottamaan säännölliset lääkkeet oikeaan aikaan. Automaatteja on jo käytössä kahdeksalla paikkakunnalla, ja ne ovat vähentäneet kotihoidon henkilöstön työtä ja parantaneet lääketurvallisuutta. Nyt hyvinvointialue laajentaa lääkeautomaattien käyttöä koko Lappiin.

Palkanlaskennan hyvinvointialue tuottaa jatkossa itse. Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue alkaa tuottaa palkanlaskentapalvelut omana toimintana vuoden 2025 alusta lähtien. Henkilöstöä palkataan ja koulutetaan jo vuoden 2024 aikana. Tänä vuonna palkanlaskenta on ostettu Sarastia Oy:ltä. Muutoksella pyritään laskemaan kustannuksia ja varmistamaan palvelun laatu.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi talousraportin alkuvuoden ajalta toukokuun loppuun asti. Talousraportti ei kerro vielä täysin todenmukaista tilannetta hyvinvointialueen taloudesta, koska muun muassa asiakas- ja potilaslaskutuksissa on ollut viivettä. Laskutukset pyritään saamaan ajan tasalle kesäkuun kirjanpitoon.

Aluehallitus perusti useita virkoja ja toimia eri toimialoille. Esimerkiksi psykologin virkoja perustettiin 17, täyttämään elokuussa voimaan astuvan oppilas- ja opiskelijahuollon psykologimitoituksen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Puheterapeutin, kuntoutusohjaajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin toimia perustettiin kolme, lisäksi kaksi jalkaterapeutin toimea sekä viisi hoitotason ensihoitajan toimea. Ensihoitoon perustettiin lisäksi apulaisosastonhoitajan toimi sekä kipupoliklinikalle keskussairaalaan asiantuntijahoitajan toimi.

Tekniseen toimeen perustettiin kahden vuoden määräaikainen projektipäällikön toimi tilojen inventointia varten.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä