Ajankohtaista

Porotalouden kokonaistuotto yritystä kohti oli keskimäärin 45 700 euroa. Tästä poronlihan myyntituotot olivat noin 21 000 euroa, nousua edellisvuodesta 23 prosenttia.

Porotalouden kannattavuudessa pientä nousua

Porotalousyritysten keskimääräinen yrittäjätulo kasvoi 23 prosenttia ja oli 7 100 euroa vuodessa poronhoitovuonna 2021/22.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) porotalouden kannattavuuskirjanpidon mukaan porotalouden kannattavuuskerroin nousi 0,36:een edellisvuoden 0,25:stä.

Kannattavuuskerroin 0,36 tarkoittaa, että porotalousyrittäjän tuntipalkka jää 5,7 euroon ja oman pääoman korkotuotto 1,8 prosenttiin, kertoo tutkija Marja Vi

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä