Hintojen nousu huolettaa erityisesti nuoria

Hintojen nousu on huolestuttanut viime aikoina erityisesti nuoria, joiden ostovoima on heikentynyt merkittävästi. Viime vuosina hintataso on noussut Suomessa niin asuntomarkkinoilla kuin muillakin aloilla ja tämän seurauksena monet ovat joutuneet miettimään tarkkaan, mitkä asiat ovat heille todella tärkeitä. Vaikka moni nuori tekeekin töitä opintojensa ohella, on opiskelua pidetty pitkään nuorten pääasiallisena työnä. Opiskeluun panostaminen täyspäiväisesti on nähty pitkällä tähtäimellä kannattavampana kuin se, että nuoret polttavat itsensä loppuun tekemällä opintojensa ohella myös töitä täysillä työtunneilla. Taloudellisesti epävakaassa tilanteessa tähän saattaa kuitenkin tulla väistämätön muutos, sillä opintoraha ei välttämättä jatkossa kata tasapainoisen elämän kaikkia kuluja.

Toisaalta tämän hetkinen talouden tilanne ei myöskään motivoi uurastukseen, sillä keskiverto tulotasokaan ei riitä takaamaan sellaista taloudellisesti turvattua elämää, jota osa vanhemmista sukupolvista on pystynyt elämään.

Miten nuoret voivat sopeutua hintojen nousuun?

Ensimmäisenä ratkaisuna tarvitaan hieman kaukonäköisyyttä, nuoret voivat nimittäin aloittaa säästämisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä auttaa varautumaan tuleviin hankintoihin ja estämään yllättäviä menoja. Toisaalta myös sijoittaminen saattaa kannattaa, mikäli sille on silmää ja jonkin verran pääomaa säästössä. Opintolaina säilyttää paikkansa yhtenä edullisimmista lainoista, mutta muutoin lainamarkkinoilla kannattaa olla tarkkana ja kilpailuttaa mahdolliset lainat tarkoin kohtuuttomien kokonaiskulujen välttämiseksi. Esimerkiksi OmaLaina kilpailuttaa erilaisten rahalaitosten lainatarjouksia vain yhdellä hakemuksella ja velvoittamatta vielä mihinkään. Taloudellisesti epävarmassa tilanteessa on erityisen tärkeää valita kokonaiskustannukseltaan edullisin laina, mikäli elämäntilanne yllättävine menoineen sellaista vaatii.

Vuokrat nousevat – miten se vaikuttaa nuoriin?

Vuokrat nousevat ympäri Suomea ja tämä vaikuttaa erityisesti suurten opiskelijavoittoisten kaupunkien nuoriin ihmisiin. Yhteisöllinen asuminen on ollut opiskelijoiden kesken yleistä ennestäänkin, mutta suurten kaupunkien asumiskustannusten noustessa myös työssä käyvät ihmiset joutuvat yhä useammin asumaan yhteisöllisesti. Joillekin tämä asumistyyli sopii ja he toimivat näin omasta toiveestaan, kun taas toisilla asumisen hinta pakottaa asumaan muiden kanssa. Edullisen kaupungin tai säätiön asunnon löytäminen on nuorelle ihmiselle kuin lottovoitto, sillä kohtuuhintaiset asumisvaihtoehdot yhteisöllisen asumisen ulkopuolella sisältävät usein muita ongelmia, kuten pitkät välimatkat ja huonot kulkuyhteydet.

Nuorten työllisyys ja sen vaikutus yhteiskuntaan

Nuorten työllisyys on tärkeä osa yhteiskuntaa ja sen rattaiden pyörimistä. Nuoret ovat myös tulevaisuuden rakentajia, joten heidän roolinsa on erittäin tärkeä. Se voi lisätä taloudellista aktiivisuutta, parantaa koulutusta ja lisätä sosiaalista hyvinvointia. Olisikin siis erityisen tärkeää, että myös nuorille tarjottaisiin työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia.

Toisaalta olisi hyvä ottaa huomioon myös se, ettei koko yhteiskunnan toimintaa voida laskea täysin nuorten harteille. Useat heistä opiskelevat tulevaa työtään varten ja olisi hyvä, jos heille suotaisiin mahdollisuus keskittyä pääasiassa juuri opintoihin todellisen ammattitaidon takaamiseksi.

Hintojen nousu huolettaa erityisesti nuoria, joilla on muutenkin epävarma tilanne säännöllisten tulojen suhteen. Nuoret rakentavat maan tulevaisuutta ja heidän sosiaalista hyvinvointiaan pitäisi tukea kaikin mahdollisin keinoin.